Adres Al. Konstytucji 3 Maja 18, Rawa Maz. Pn.-Pt. 8.00-16.00 Zadzwoń 602 196 196

Zakres usług

Specjalizacje:

  • Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy z dziedziny prawa cywilnego, w tym w szczególności: sprawy podziałowe, tj. dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, sprawy spadkowe, wszelkie sprawy związane z nieruchomościami, sprawy o zasiedzenie, sprawy o uwłaszczenie, sprawy rozgraniczeniowe, sprawy o ubezwłasnowolnienie, wszelkie sprawy o odszkodowanie.
  • Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu wszelkich spraw rozwodowych, w tym spraw o rozwód z orzeczeniem o winie, jak również bez orzekania o winie.
  • Kancelaria prowadzi również liczne sprawy z dziedziny prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym w szczególności sprawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, alimenty, uregulowanie kontaktów z małoletnim, władzę rodzicielską, ustalenie miejsca pobytu małoletniego, rozdzielność majątkową, ustalenie ojcostwa i wszelkie z tym związane roszczenia.
  • Kancelaria w sposób kompleksowy pomaga ponadto w prowadzeniu spraw karnych na każdym ich etapie (postępowanie przygotowawcze, sądowe w każdej instancji, wykonawcze), w tym prowadzenie spraw o przestępstwa i wykroczenia. Zarówno strona pokrzywdzona, jak również strona oskarżona (obwiniona) w sprawie karnej może skorzystać z pomocy.
  • Kancelaria prowadzi wszelkie sprawy z dziedziny ubezpieczeń społecznych. W szczególności sprawy o podleganie ubezpieczeniom społecznym, wymiar podstawy na ubezpieczenia społeczne, renta z tytułu niezdolności do pracy, jak również inne spory z ZUS.

Każda sprawa jest indywidualnie rozpoznawana i analizowana pod kątem zastosowania najkorzystniejszego rozwiązania dla Klienta.

Sprawy cywilne

Sprawy cywilne

Sprawy rozwodowe

Sprawy rozwodowe

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Sprawy rodzinne i opiekuńcze

Sprawy karne

Sprawy karne

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne

Kancelaria Adwokacka Ilona Kaczmarczyk